פרק 10: מכה וירושלים בעברית

 [deutsche Übersetzung am Ende]

״מכה וירושלים״ הינו פודקאסט אקדמי של המרכז למדעי היהדות בהיידלברג. הפקת הפודקאסט לא הייתה מתאפשרת ללא התמיכה הנדיבה של ״קרן פוולסוואגן״ ו״קרן זיכרון, אחריות עתיד״. בפרקים השונים של ״מכה וירושלים״ אנו מתעסקים בעבר, בהווה ובעתיד של היחסים בין יהודים ומוסלמים, נושא שיעמוד כמובן גם במרכזו של פרק מיוחד זה בעברית. בפרק אנו נדון בנושאים הב

תחילה נדבר על נקודות השקה וקווי דמיון בין יהודים ומוסלמים, כמו לדוגמא הקשרים הלשוניים בין הערבית והעברית  או הדמיון בין המטבח היהודי-ישראלי והערבי- פלסטיני. בחלק השני נדבר על קונפליקטים ואתגרים, במיוחד לאור היחסים בין יהודים ומוסלמים בישראל. בחלק השלישי נסיט את המבט מן ההווה אל העבר ונתבונן בהיסטוריה של החיים המשותפים של יהודים ומוסלמים תוך התמקדות בתקופות שונות המתוארות כתקופות ״תור זהב״. לסיום, נדבר בפרק הרביעי על העתיד המשותף ועל השינוי האיטי ביחסים הערביים-ישראליים

:האורחים והאורחות שלנו היום הם/הן

ד״ר יחיל צבן (אוניברסיטת תל-אביב), ד״ר זיינה באראקת (אוניברסיטת פלנסבורג), אסנף בגיץ ( אימאם לשעבר ומרצה לתיאולוגיה אסלאמית, אוניברסיטת אוסנברוק), יאנוש פאוולצקי-קיסין (הרב הראשי של הקהילה היהודית בהיידלברג), אריק רודניצקי (ראש התוכנית ע״ש קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל-אביב),מוחמד דאראוושה (מנהל המרכז הערבי-יהודי לשלום, גבעת-חביבה) יוהנס צימרמן (פרופסור למדעי האסלאם,  אוניברסיטת היידלברג) אלינה שלפר (פרופסורית ללימודי המזרח-התיכון, אוניברסיטת בזל) אסף דוד (ראש תחום מחקר ״ישראל במזרח-התיכון״ במכון ון-ליר, ירושלים) זאנה קנאנה (חוקרת במכון מיתווים הישראלי) מאנה אבוחאדרה (מרצה אורחת במחלקה ללימודי-ישראל, אוניברסיטת מינכן), מארק סיוורס (ראש הוועד היהודי אמריקאי באבו-דאבי)

מי שמעוניין/מעוניינת ללמוד עוד על היחסים בין יהודים ומוסלמים וליהנות ממבט על בנושא, מוזמן לעקוב אחרינו @Mekka und Jerusalem

„Mekka und Jerusalem“ ist ein Wissenschaftspodcast an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, der von der Volkswagenstiftung und der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ unterstützt wird. Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der jüdisch-muslimischen Beziehungen – natürlich auch in der dieser hebräischen Sonderfolge.

Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind: Dr. Yahil Zaban (Dozent, Tel Aviv University), Dr. Zeina Barakat (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Flensburg), Esnaf Begic (ehem. Imam und Dozent für Islamische Theologie, Universität Osnabrück), Janosz Pawelczyk-Kissin (Rabbiner der jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg/des Rhein-Neckar-Kreises, Religionslehrer und Schulbeauftragter der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden), Arik Rudnitzky (Projektmanager Konrad-Adenauer-Programm für jüdisch-arabische Zusammenarbeit, Tel Aviv University), Mohammad Darawshe (Direktor, Planning, Equality & Shared Society, Givat Haviva), Johannes Zimmermann (Dozent für Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg), Aline Schläpfer (Professorin für Nahoststudien an der Universität Base)l, Assaf David (Direktor des Forschungsbereichs „Israel im Nahen Osten“ am Van-Leer-Jerusalem-Institut), Sana Knaneh (Expertin am israelischen Think Tank MITVIM), Menna Abukhadra (Gastprofessorin am Zentrum für Israel-Studien an der Universität München) und Marc Sievers (Direktor, American Jewish Committee Abu Dhabi).

Wer einen umfangreichen Überblick über die jüdisch-muslimischen Beziehungen bekommen möchte, sollte sich diese Folge nicht entgehen lassen! Mehr Details findet ihr hier @mekka_jerusalem

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.